Email

contact@medicina-timisoara.ro

Accident de muncă

Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

De asemenea, conform prevederilor legale, evenimentul reprezintă accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată disparută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

Orice eveniment, asa cum este definit anterior, va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia. Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.

În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs.

Accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti sau accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat dacă a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nici o legătură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice persoană care are cunoştinţă despre producerea evenimentului.

Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse și cu numărul persoanelor accidentate, în:

  • accidente care produc incapacitate temporară de muncă;
  • accidente care produc invaliditate;
  • accidente mortale;
  • accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp și din aceeași cauză.

Incapacitatea temporară sau permanentă de muncă, precum și gradul de invaliditate pot fi apreciate pe baza unor expertize medico-legale privind capacitatea de muncă.

De asemenea, constarea leziunilor traumatice, a gravității lor, precum și a secheleor se evaluează tot pe baza unor expertize medio-legale.

Evaluarea medicală în cadrul cabinetului de medicina muncii va stabili dacă persoana este aptă sau inaptă defășurării în continuare a profesiei avute anterior accidentului de muncă sau este necesară reducerea timpului de muncă ori schimbarea profesiei.

Articole recomandate

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Medicina Timisoara